Arash Sharifzadeh Abdi : Runedigte

DKK 150

Runedigte er vers, skrevet om og efter hver rune i det gamle nordiske alfabet. I denne bog kan du for første gang læse runedigte, skrevet på dansk i samme ånd som de tre eksisterende runedigte fra middelalderen, forfattet på henholdsvis oldengelsk, oldislandsk og oldnorsk.

F – Fehu – Rigdom

Et fæ var et dyr, og kvæg blev til rigdom;
Danefæ til penge, det er rodens dom.

Oldislandsk                            

Fé er frænda róg
ok flæðar viti
ok grafseiðs gata.

Dansk oversættelse 

Rigdom er familiers fjendskab,
havets flamme
og slangens vej

Forfatteren Arash Sharifzadeh Abdi (f. 1972) debuterede som dansk digter i 2009 med digtsamlingen Kvasidansk – nye digte på gamle flasker. På trods af sin iranske baggrund har han en stor interesse for nordisk sprog og kultur, især poesi og mytologi, en interesse som nu kulminerer med udgivelsen af Runedigte. Bogen kan siges at være en naturlig opfølger til Sange til Freja fra 2015, der ligeledes kredser om nordisk mytologi om end med et særligt fokus på kærlighedspoesi. Runedigte, derimod, er et værk, der befinder sig i grænselandet mellem digtsamling og lærebog. Et erklæret mål med bogen er nemlig at genantænde danskernes interesse for det gamle runealfabet og derigennem forhåbentlig for nordisk mytologi generelt. Faktisk er det ikke så mærkeligt, som man skulle tro, at en digter med iransk baggrund har valgt denne opgave. Sharifzadeh er brobygger, og med en udgivelse som denne giver han endnu et bidrag til den gamle bro, der spænder over det enorme indoeuropæiske sprogområde. Hans andre bidrag har været oversættelsen af de persiske mesterdigtere som Omar Khajjâm og Hâfez på dansk.