Bea Rosenkilde Nielsen :
Røde Ran

DKK 200

Kategori:

Paperback med farveillustrationer af Rikke Sørensen, 282 sider

Røde Ran er en fantastisk, blodig og magisk fortælling om jagten på den ultimative skat, hvor vi møder en perlerække af historiske personer og får forklaret tilblivelsen af en lang række kendte stednavne fra det nordsjællandske landskab. Bogen er en gendigtning af et folkesagn om konger og dronningers færden i Nordsjælland og den mystiske skat, Røde Ran. Skatten er tæt knyttet til egnen omkring Arresø.

Den uudtømmelige skat opstår i en fjern oldtid, da den blodtørstige sørøver Vindrød på Arnakke plyndrer Kong Hal – kaldet Righald – fra Hals Næs. Byttet slås sammen med Rødes øvrige ran og kaldes “Røde Ran”. I de næste 2000 år slås konger, riddere, biskopper og bønder om Røde Ran.

Skatten er beskyttet af en forbandelse og vogtes af to overnaturlige væsener, der kan skifte ham; den ene som varulv og heks, den anden, trolden Ram, som smed og kæmpe-flagermus.

Røde Ran dukker op anden gang, da Skjalm Hvides sønner, Asser og Ebbe, besøger onkel Audes borg ved Arresø, og Kong Erik Ejegod med frillesønnerne Harald og Erik kommer til jagt-selskab. Denne del ender med, at Absalon Assersøn Hvide råder over skatten med stor klogskab, bygger kirker, katedraler og reformerer landbruget.

Tredie gang dukker skatten op i Kong Hans regeringstid. Magtkampe mellem Rigshofmester Laxman, Cantsler Johan og Oluf Oxe, ejer af Asserbo Slot, hvor Røde Ran er skjult, fører til optøjer, landsforrædderi og henrettelser. Asserbo Slot brænder ned “og rejser sig aldrig siden”. Sten Sture gør oprør i Sverige, og vi mister Sverige, så det er enden på Kalmar unionen.

Sagnet ender med en farce. Flere hundrede år efter forsøger nogen at grave skatten op ved Vinderød kirke og kommer ynkeligt af dage. Så skatten ligger der endnu.