Henrik S. Holck : Perler og snor

DKK 100

23. Kun en Robot kan trives i den moderne arkitektur – og i hjemmenes indbo-design. Velkommen til Maskinmennesket !

Henrik S. Holck er tilbage efter den overbevisende genkomst med udgivelsen af seks hidtil ikke trykte digtsamlinger fra forfatterskabets begyndelse, Strunge- og F. P. Jac-tiden. Han lader de inspirationskilder få frit løb, som han tidligere måtte undertrykke i den digteriske politiske korrektheds navn og leverer mere end 500 rasende aforismer i Nietzsches stil og i Nietzsches ånd! Men i vor tid:

 305. Tag aldrig de manipulerede flokfår alvorligt – thi de ved ikke Hvad, de gør !

Bogen Perler og snor har netop undertitlen En genfødts tanker, aforismer og sentenser. Foruden dem får vi to afsnit af Henrik S. Holcks science fiction, som epiloger til bogen. Det Huxley-inspirerede efterskrift Rapport fra den blå planet og det Pär Lagerkvist-inspirerede Samtale i rummet. Det første lever tankerne hen på Fagre nye verden, det andet på Det evige smil. Bogens hovedemne er illusion og selvbedrag:

338. Forbrydere og galninge har den fordel fremfor resten af samfundet: de ved de er det !