Søren Sørensen: Sophienholmsonetter & andre digte

DKK 100

Søren Sørensens tredje digtsamling på Det Poetiske Bureaus Forlag tager tråden op fra de to foregående, Ellekrogselegier (2011) og Kontrapunkt (2013), samt ikke mindst antologien Med andre ord (2015) hvor forfatteren præsenterede en række af den klassiske europæiske litteraturs mest formfuldendte poeter i egne gendigtninger.

Sophienholmsonetter & andre digte indledes med en sonetsuite centreret omkring det kunstneriske liv der udfoldede sig på Sophienholm Slot ved Bagsværd Sø i begyndelsen af det 19. århundrede hvor bl.a. Jens Baggesen, Adam Oehlenschläger og Johan Ludvig Heiberg havde deres gang.

Vi introduceres desuden til en række mindre kendte svenske digtere foruden den allestedsnærværende Carl Michael Bellman der også pryder udgivelsens forside i Sørensens egen streg. En del af bogens digte er således oversat fra svensk.

Hele samlingen er skrevet i stramme klassiske former, som sonet, heksameter og distikon, former som forfatteren vel behersker i højere grad end nogen anden nulevende danske forfatter.