Torben Dalhof : Snetiger

DKK 100

Kategori:

Torben Dalhofs fjerde digtsamling Snetiger består af korte tekster der stritter i forskellige retninger, dels åndeligt, dels antropologisk med en række fantastiske digte fra Grønland, men også samfundskritisk. De mere politiske tekster kan synes naive, “som at kaste æg på en væg” som billedkunstneren Henrik List ret præcist udtrykte det. Men æg på en væg har den fordel at man ser det, hvis der vel at mærke ikke er for mange æg på væggen i forvejen. Måske er al kunst æg på muren.

Der er en forståelig, intens, fortættethed over Snetiger.  Der skæres ind til benet. Tiden er kort. Vi rækker som planter mod lyset. Livtaget med verden skal tages mens vi er her. Hvad enten det er æg, eftertanker eller guldkorn. Livet bliver mere intenst ved dødens nærvær. Livet er en dannelsesrejse, hvor det vigtigste sker på vejen, og alt hvad vi lærer under solen er såre dyrt betalt, som Hemingway skrev. Pas på med at dømme andres rejser, måske har de været flere steder end du tror.