Alain Bosquet : Udvalgte digte

DKK 100

Digteren og oversætteren Bert Blom oversatte den franske nobelpristager Saint John Perse i flere meget læste bind på det nu hedengangne Husets Forlag i Århus, en udgivelsesrække, han har fortsat på Det Poetiske Bureaus Forlag. Nu kommer en oversættelse af en af Saint John-Perse nærmeste forfatterkolleger, Alain Bosquet, der døde i 1998 med et endog meget stort forfatterskab bag sig, men som ikke i nyere tid er blevet præsenteret på dansk. Bosquet skrev ialt mere end 40 digtsamlinger, over 20 romaner og ca. 30 essayistiske bøger, heriblandt en bog om Saint John-Perse.

Som han – og en hel del andre samtidige forfattere – havde Bosquet et problematisk forhold til den surrealistiske bevægelse, og særligt dens ophavsmand André Breton. Bosquet udvikler i sine digte – i lighed med Saint John-Perse – en lysere surrealisme, som også kredser om kønnene og kærligheden. Men Bosquet forbinder det på en måske stærkere måde end de to øvrige digtere med eksistenstænkning og virkelighedsforankring. som i digtet Ingen, der indleder samlingen med det filosofiske udsagn at ingen er større end tallet nul, for derefter at sætte det hele ind i en genkendelig relationsramme – og føre det ud på et dagligdags fortov:

Guddommelig og større nul end nullet
forbandet af kroppens hylster
glemt af ånden
jeg bedrager
alle kvinder
når jeg accepterer dig
på samme måde som en hæl accepterer
at kvase en aubergine på fortovet

Ligeledes kan et kærlighedsmøde få universelt katastrofal karakter i Bosquets surrealisme:

Jeg har aftalt møde
med en rovgrisk horisont
for at tale om dig for at lyve om dig
for at bukke under
jeg har læst dit brev med høj røst
foran planetens
ethundredefjorten hovedstæder
som øjeblikkelig styrtede sammen
jeg skal vende tilbage til dig
med livsalige floder