Bai Juyi: Den røde kakadue

DKK 150

I Kina har man altid betragtet Bai Juyi (772-846) som en af Tangdynastiets store digtere, men i vores del af verden var han ikke nær så kendt som Li Bai og Du Fu. I Klabunds gendigtninger til tysk omkring 1. Verdenskrig finder man 43 digte af Li Bai, 11 af Du Fu og kun ét af Bai Juyi – hvis navn med den tidligere Wade-Giles transkription blev skrevet Po Chü-i.

Det forhold ændrede sig, da englænderen Arthur Waley kom til. Waley havde opgivet sine studier på grund af problemer med synet, men da han fik ansættelse på British Museums orientalske afdeling, lærte han sig selv kinesisk og japansk. Han skrev også selv digte og kunne gengive digte på en sådan måde, at de blev til digte på engelsk. Arthur Waley oversatte fra 1918 og frem til tresserne omkring 180 digte af Bai Juyi til engelsk og skrev biografien Life and Times of Po Chü-i i 1949. Dermed kom Bai Juyi til at indtage den plads i også europæiske og amerikanske antologier, som hans talent og betydning berettiger ham til.

Nu får vi også endelig et betydeligt udvalg af Bai Juyis digte på dansk, takket være Arne Herløv Petersen der tidligere med stort held har fordansket også Li Bai og Du Fu. Den røde kakadue indeholder således hele 116 af Bai Juyis digte, der er skrev i så enkel og direkte en stil, at de allerede i hans egen tid blev folkeeje. Digtene blev sunget på værtshuse og citeret mand og mand imellem, omtrent som mange danskere kan recitere og citere Piet Hein, Halfdan Rasmussen og Benny Andersen.