Brecht i udvalg

DKK 300

Bertolt Brecht (1898-1956) er mest kendt for sin dramatik – og for at have indført et helt nyt princip i teatret, hvor man bryder med den illusionseffekt, teatrets sorte kukkasse af et scenerum vil skabe, og ikke lægger skjul på at der spilles teater (den såkaldte Verfremdungseffekt).

Nu kommer imidlertid det hidtil største udvalg af Brechts digte på dansk. Med få undtagelser repræsenterer de udvalgte digte den urimede lyrik med frie rytmer. Oprindelig var alle Brechts langdigte (beretninger og krøniker) medtaget, men digtene fra Svendborger Gedichte, der udkom i oversættelsen Svendborgdigte i 2017, er taget ud.

Udvalget præsenterer en bred vifte af Brechts lyrik fra overgangsårene til marxismen i sidste halvdel af 1920’erne til hans død i 1956. Vi kan følge Brechts overvejelser og erkendelser fra Weimarrepublikken og det nazistiske diktatur, over de 14 års landflygtighed, frem til hjemkomsten og tilværelsen i et forandret Tyskland. Udvalget viser nuancerne i spændet fra agiterende kommunistisk digter til reflekterende holdningspræget lyriker.

De i alt 228 digte udgør som nævnt det hidtil mest omfattende Brecht-udvalg på dansk. Fire ud af fem digte foreligger her for første gang i dansk oversættelse. De øvrige er tidligere blevet oversat i Digte fra 1971 ved Malinovski & Knudsen og i Klassedigte fra 1972 ved denne udgivelses oversætter, Regnar Mandsbjerg.