Errico Malatesta: I caféen

DKK 150

Hvad angår ‘historiens love’ bliver disse formuleret efter at historien har udspillet sig. Lad os først lave historien. (Errico Malatesta)

I caféen er et centralt arbejde af den italienske politiske tænker, socialist og anarkist Errico Malatesta (1853-1932), oversat til dansk af Lars Troels Møller. Malatesta var aktiv i den tidlige marxistiske bevægelse, men som endnu mere radikal, såkaldt anarko-kommunist. Han modsætter sig bl.a. fagforeninger og går helt efter at udbrede selvstyrets principper, “mod de herskende klassers voldsmonopol”.

I bogens fyldige forord skriver lektor ved KU, Gert Sørensen: “Den foreliggende tekst, der bærer den italienske titel Al Caffè. Conversando d’anarchia e di libertà, udkom i 1922 og blev genudgivet i 1924 på Luigi Fabbris initiativ, men er i virkeligheden sammensat af tre grupper tekster. Således går kapitlerne 1-10 angiveligt tilbage til 1897, mens kapitlerne 11-14 menes at være nedfældet i 1913-14. Endelig kommer de sidste tre kapitler 15-17 til i perioden 1920-22. Denne lange nedskrivningsperiode gør også, at teksten placerer sig som Malatestas løbende svar på det helt grundlæggende spørgsmål, som det endnu unge italienske samfund befandt sig i og endnu ikke havde fundet en definitiv løsning på.”

Tidligere er der i Bureauets Lommebibliotek udkommet en samling anarkistiske tekster fra Spanien, –  Hjernedynamit, anarkistisk prosa fra Spanien 1880-1911. – ligeledes oversat af Lars Troels Møller. I efter-året 2016 udvides rækken af anarkistiske udgivelser fra forlaget med brevvekslingen mellem vor egen Georg Brandes og den russiske adelsanarkist, Piotr Kropotkin, oversat fra fransk af Vagn Lyhne.