Étienne de la Boétie : Det frivillige slaveri

DKK 100

Étienne de la Boétie (1530-1563) var en fransk digter, oversætter, klassicist, politisk tænker og magistrat i Bordeaux. Hans klassiske værk Det frivillige slaveri – Imod eneherskeren genudgives nu på dansk i en ny oversættelse ved Heidi Dugg.

Bogen har været til stor inspiration for anarkistiske tænkere siden udgivelsen i 1576, 13 år efter forfatterens tidlige død. Den søger at indkredse årsagen til tyranners magt over mennesket, og argumenterer for at denne magt, i første instans, hidrører fra dette, at vi selv skænker den til dem, og i anden instans fra de efterfølgende generationers opdragelse til lydighed og underkastelse. Forfatterens
løsning på problemet består simpelthen i, ikke at bekæmpe tyrannerne med vold, men at undlade at støtte dem. Således kan de la Boéties skrift betragtes som ét af de første der for alvor bringer civil ulydighed og ikke-voldelig modstand ind på den revolutionære bane.

Forudbestillingsrabat på 50 kr. gælder frem til udgivelsen fredag den 30. september.