Geoffrey Hill:
Frygteligt er dette sted

DKK 100

Geoffrey Hill (1932-2016) er en af den nyere tids største engelske digtere. Som lyriker besidder han en intens historisk fantasi og en foruroligende sans for eksistensens mørke sider. Hills digtning er højmoderne, sprængt og disharmonisk, samtidig med at han behersker og gør brug af klassiske metriske former. Udvalget <i>Frygteligt er dette sted</i> med digte fra 1959-1978 er oversat og introduceret af Claus Raunholt Jensen.