Ib Johansen :
Brødrene Grimm og deres eventyrverden

DKK 100

Kategori:

Det er den russiske eventyrfortolker Propp, der har vist, at den måde de gamle folkeeventyr er skruet sammen på, kan reduceres til ret få plotelementer. Eventyrene bliver derved en meget tydelig form for fortælling, der i bund og grund ikke adskiller sig meget fra hvilke som helst fortællinger, fra vore dages tv-serier til den klassiske roman. Den tilsyneladende fremmede verden indeholder universelle elementer, der gør eventyrene aktuelle til enhver tid.

Ib Johansen, der er tidligere lektor i engelsk på Århus Universitet, giver nu en grundig og let tilgængelig introduktion til den af Brødrene Grimm indstiftede tyske og nordiske eventyrtradition, og den samtid der først samlede og formidlede fortællingerne.

Bogen er formet som en gennemgang af den måde, eventyrene er opfattet på i den tyske og nordiske litteratur og kritik, med henvisninger til og citater fra bl.a. Walter Benjamin, Brandes og St., St. Blicher. Samtidig er den en fyldig antologi med en række klassiske eventyr der gengives i uforkortede versioner.

Brødrene Grimms eventyr udgør selvfølgelig hovedparten, nemlig disse: Halmstrået, Gløden og Bønnen; Ten, skytte og synål; Frøkongen og Henrik med Jernbåndene; Moer Hulda; En Kat og en Mus i Selskab og Guldgåsen.

Desuden indgår eventyr af bl.a. vore egne H. C. Andersen og Evald Tang Kristensen, de norske folkemindesamlere Asbjørnsen & Moe samt flere andre.

 

Ib Johansen har tidligere udgivet en række, litteraturhistorisk set centrale bøger på Det Poetiske Bureaus Forlag, herunder oversættelser af Wordsworth/Coleridge, William Blake og Dylan Thomas.