Kirsch, Morgner & Wolf :
Kønsbytning

DKK 100

Er en hændelse overhovedet en hændelse, når den ikke kaster nogen skygge foran sig, ikke efterlader sig nogen tydelige spor, statistisk set falder helt udenfor, og dermed på ingen måde modificerer middelværdien?

 

Det er et filosofisk spørgsmål, som indleder den usædvanlige antologi Kønsbytning, som Det Poetiske Bureaus Forlag nu udsender i Troels Thorborg Andersens oversættelse. Bogen består af tre længere noveller af tyske – tidligere østtyske – forfattere, Christa Wolf, Irmtraud Morgner og Sarah Kirsch.

 

Oprindeligt stammer de tre historier fra en anden og større antologi, der udkom i DDR i 1975. Her er tale om forlaget Hinstorffs udgivelse Blitz aus heiterm Himmel (titlen på novellen af Sarah Kirsch), et stort anlagt litterært projekt, hvor anerkendte østtyske forfattere og forfatterinder blev stillet til opgave at bidrage med korte historier, der skulle omhandle kønsforandringer eller kønsbytte. Formålet var at stille skarpt på forholdet mellem kønnene i det socialistiske DDR.

 

Om en hændelse er en hændelse, hvis den ikke kaster skygge, som Sarah Kirsch indleder fortællingen Lyn fra en klar himmel, er et spørgsmål man også kan stille til forholdet mellem Danmark og den tyske litteratur. De senere år har der ikke været udgivet nævneværdigt meget tysk litteratur i Danmark. Det Poetiske Bureaus Forlag udgav i 2018 Rave af Rainald Goetz, et kæmpe udvalg af Brechts digte og tidligere i år er udkommet Ulrich Gutmairs De første dage i Berlin om livet og kunsten efter Murens fald.

 

Bogen har modtaget støtte fra Goethe instituttet og Statens Kunstfond.