Mahmut Erdem : Rejse mod håbet

DKK 100

Mahmut Erdem er født i Tyrkiet, hvor han voksede op og gik i gymnasiet. Han er kurder, men kurdisk var dengang forbudt i Tyrkiet, så uden for hjemmet og i skolen blev der talt tyrkisk. Derfor læser og skriver han på tyrkisk og dansk, og han drømmer og taler med vennerne på kurdisk. De tre sprog er levende i ham.

Sådan skriver forfatteren Niels Hav i sin introduktion til Mahmut Erdems digtsamling Rejse mod håbet, som Det Poetiske Bureaus forlag udgiver i Orhan Dogrus gendigtning. Det er en bog, der lever gennem to distinkte livsbilleder. Dels lever den gennem det åbenlyse, at vi mærker at forfatteren er dansk, når han går gennem byen, samtidig med at han netop har tre kulturelle ud-angspunkter for sin digtning:

På Cafe Siesta
ventede jeg altid på dig;
du kom ikke
du kom heller ikke i går
kommer heller ikke i morgen
du er mit alt, men du er der ikke

Dels lever den gennem et tykt filter af længsel, smerte og afsavn, som tegner den kurdiske skæbne. Det er følelser, der er større og mere blodige end nogen, der normalt indgår i den danske identitet. Mod bogens slutning forsvinder det københavnske perspektiv og den underliggende smerte træder tydeligere frem:

Ådselkrager
morderbødler
kan ikke gøre os bange
hverken jeres kanoner
eller geværer
vi skal nok komme over det en dag
så får I se

Mahmut Erdem, født 1949, digter, for­fatter og byrådsmedlem i Brøndby Kommune. Har arbejdet som skole­leder og været politisk aktiv som formand for IND-SAM (Indvandrer­nes Sammenslutning i Danmark) samt som initiativtager til og for­mand for FAT (Forbun­det af arbejdere fra Tyr­kiet). På et tidspunkt, hvor indvandring end­nu var et nyt fænomen i Danmark, virkede han for en vellykket integra­tion i Danmark og han er en kendt skikkelse blandt indvandrere i hele landet. Sammen med Ole Hammer for­fatter til bogen Folket med de trætte okser (Gawesti) : en fortælling om rødder og ruter (2008). Har des­uden udgivet digtsam­lingen Mor Kayalar på tyrkisk (2015).

Orhan Dogru, født 1968, translatør, oversætter og forfatter. Uddannet som lærer, translatør og tolk – den eneste af kurdisk oprindelse blandt de fem statsautoriserede translatører fra tyrkisk i Danmark. Debuterede som forfatter i november 2016 med sin gendigtning af den klassiske kurdiske legende om Mem og Zin samt en række sagn og eventyr fra hjemegnen Kusca, hvoraf visse for første gang optræder i skriftlig form. Medforfatter til en kommende bog i flere bind om Tyrkiets historie fra oldtiden til vore dage.