Tilbud

Maximum Bonjour : Den udøvende krop

DKK 100 DKK 50

Maximum Bonjour udkom som en digtsamling i 2013, og debuterede i december 2014 som huspoet hos DR 3s Monte Carlo. Nu udkommer hans første bog i egenskab af digter, assisteret af sin faste stenograf, Jon Eirik Lundberg, på Det Poetiske Bureaus Forlag.

Ifølge assistenten foregår samarbejdet via såkaldt “kanalisering”. Maximum foretrækker at henvende sig til ham via uopmærksomheder: mislæsninger (aviser, breve, plakater), synsbedrag i svag belysning, eller begivenheder i omgivelsernes periferi. Tit andre menneskers utydelige (dvs. mildt nonsensiske) samtaler med hinanden. Meddelelserne optræder også gerne i situationer, hvor det at skrive forekommer mindst naturligt. F.eks. på vej ud af døren for at nå en vigtig offentlig transport; eller midt i en trans-aktion; ved læsning af en brugsanvisning eller et produkts ernæringsindhold; i det man venter på at slippe ind gennem en dør til en offentlig tjeneste eller myndighed; under trykket fra en alvorlig nyhed meddelt via telefon; eller i det ukendte landskab der åbner sig, når alle planer bliver omkalfatret, fordi en aftale bliver misligholdt. “Maximum lytter kun til verden,” forklarer Lundberg. “Hvor normale mennesker primært lytter til sig selv.”