Orhan Dogru & Svend K. Hove :
Tyrkiets historie indtil 1923

DKK 200

Kategori:

Netop nu er Tyrkiets historie måske vigtigere end noget andet. Tyrkiet er ligesom en række andre populistisk dominerede samfund ved at skrue sin historie tilbage i tiden – gennem ophævelsen af nogle af de principper for det moderne samfund, som landsfaderen Kemal Atatürk fastsatte omkring 1923.

I Bureauets Lommebibliotek udkommer nu første bind af et planlagt tobindsværk om Tyrkiets historie, Orhan Dogru og Svend Kjems Hoves Tyrkiets historie indtil 1923 – Osmannerrigets historie fra Manzikert til Gallipoli

Det landområde, Tyrkiet i dag besidder, havde en kolossal betydning i lange perioder af Europas historie, fra Romerrigets langsomme nedgang og delvise videreførelse gennem det kristne Byzans til Osmannerrigets grundlæggelse i 1300-tallet og dets fald 600 år senere.

Bogens hovedvægt ligger på Osmannerrigets historie fra grundlæggelsen frem til moderne tid. Den er forsynet med mange kort, illustrationer og fremfor alt faktabokse med udlægning af væsentlige navne og begreber, som for eksempel kalifat, harem, janitshar og sheik.

Dansk-kurdiske Orhan Dogru har tidligere udgivet bl.a Mem og Zin og andre kurdiske sagn & eventyr (2016) også på Det Poetiske Bureaus forlag.