Proletar
– danske proletarromaner 1896-1912

DKK 150

Forfatteren, oversætteren og litteraturarkæologen Arne Herløv Petersen har samlet et bind med uddrag af danske proletarromaner, der er udgivet for omkring 100 år siden. Samtidig med Martin Andersen Nexø, Johan Skjoldborg og Jeppe Aakjærs berømte skildringer af fattigdommen i Danmark, udkom en lang række bøger om storbyen Københavns såkaldte ”pjalteproletariat”, der i samtiden blev kendt som “proletarlitteratur”, skønt de ikke skildrede proletariatet – den politisk bevidste arbejderklasse – men nøden, elendigheden og kriminaliteten i pjalteproletariatet. Disse bøger blev ikke skrevet af arbejdere og heller ikke af professionelle forfattere, men hovedsagelig af journalister og politifolk, der havde kendskab til forholdene på samfundets bund.

Det foreliggende udvalg præsenterer elleve proletarforfattere med bøger, der udkom fra 1896-1912. Der er tale om uddrag af romaner og en længere novelle. Udvalget er suppleret med tre dagbladsreportager fra 1880-89 – en af Herman Bangs skildringer i Nationaltidende og to reportager fra Social-Demokraten, landets dengang største dagblad.

I bogen findes uddrag af: Lauritz Petersen: Gadens roman ; Edvard Søderberg: Det daglige brød ; Jakob Hansen: Kampen for tilværelsen ; Lauritz Larsen: Halvmennesker ; Carl Hansen Fahlberg: Spild ; Christen Bundgaard: Proletarer ; Christian Engelstoft: Svig og list ; Rud Lange: Drømme ; JJ Kronstrøm: Den mørke by ; C. Staun: Proletardrengens Læreår ; Christian Gjerløv: Bundfald ; Herman Bang: Fattigliv ; L. Hundrup: Hinnerup CellulousefabrikEn mand i kvindeklæder