René Rasmussen : Sprogets knogle

DKK 100

Kategori:

René Rasmussen: Sprogets knogle, 2010, paperback, 102 sider, 100 kr.

René Rasmussens anden digtsamling fortsætter billeddannelse og tematik hvor den første holder op. Digtene flyder som en ”stream-of-consciousness” med mange surreale billeder. Tematikken dækker liv, død og seksualitet. Fokuset anes som afstanden mellem iagttagelse og indlevelse, mellem fremmedgørelse og begær, mellem jeg’et og omverdenen.