Tilbud

Ib Johansen, red. : Metafysiske digte

DKK 100 DKK 70

Det metafysiske er kommet tilbage. Både som et udvidet indhold af den abstrakte kunst og som dens modsætning, den metafysiske forudsætning for de forvrøvlede populistiske strømninger, der præger den politiske debat.

I en tid, da bogmarkedets konkurrenceprægede karakter giver læserne færre internationale antologier, end et lille sprogområde som det danske rent faktisk bør have, er det en glæde for Det Poetiske Bureaus Forlag at præsentere en antologi med klassiske metafysiske digtere fra otte århundreder, udvalgt, introduceret og oversat af Ib Johansen.

Selvom om de metafysiske digtere litteraturhistorisk set er en gruppe engelske digtere fra 1600-tallet, er der digtere fra alle århundreder, helt op til vor tid, som kan siges at høre til gruppen.

Antologien rummer således digte af så store og uomgængelige navne som Celan, Trakl, Baudelaire, Valéry og nobelpristageren Yeats, foruden den geniale engelske romantiker Keats, samt Blake, Novalis og Wordsworth – og John Donne, den måske største inspirator for de metafysiske digtere

Ib Johansen, der har oversat og forsynet bogen med en indledning, har sideløbende med sit mangeårige arbejde som lektor på Århus Universitet, oversat et stort udvalg af den vigtige engelske og amerikanske litteratur