Jakob Brønnum :
Virkeligheden 2.0

DKK 150

Kategori:

Jakob Brønnums trilogi Øjeblikkets tilstand, der udkom 2016-2018 på Det Poetiske Bureaus Forlag, et digtværk på i alt 1150 sider, blev for nylig af Thorvald Berthelsen i et essay, offentliggjort på POV International kaldt ”En kosmogoni, et digterværk, der nyudmønter vor søgen efter helhed, mening og ståsted i verden.”

Den ny bog, Virkeligheden 2.0, fortsætter afsøgningen af mening og ståsted i en verden, der normalt bevæger sig så flygtigt forbi og gennem os, at vi sjældent får mulighed for at perspektivere det. Bogen digter sig igennem algoritmer, hjemløshed, forladte steder og forladte tanker, bestyrelseslokaler, skyformationer, stille dage og larmende dage. Drømme, smerte, overgreb, Stalin, neoliberalismen, raserianfald og måger i luften:

Der lyder en sagte susen i undergrunden
alle maskinerne laver tilsammen
en hvisken af løfter og forjættelser
et maskinelt åndedræt der går på tværs
af menneskets og dyrenes åndedræt
så man nogle gange ikke kan få vejret
en murren af motorer og motorik
den ligger helt inde under hovedpinefrekvensen
helt nede i livsvilkårsspektret
det eksistentielle ansigt med rynker i panden

Senere i samme essay skriver Thorvald Berthelsen: ”Det er et digterværk, der simpelthen må læses, fordi det i et opgør med postmodernismen kaster sig ud i en moderne eksistenslyrik … på en i dansk efterkrigstidslyrik hidtil uset måde. Undtagelsen er Inger Christensens det, der ikke er et epos men et samlende digterværk fra en tid, hvor postmodernismen endnu var fremtid.”

Har man endnu ikke læst det, kan man begynde med Virkeligheden 2.0, som er et arbejde i lidt mindre omfang.